Addysg

Nod Ty Siamas yw cynnal prosiectau addysgiadol yn y gymuned yn ogystal â bod yn Ganolfan addysgiadol.
Diolch i Asiantaeth Gelfyddydol Gwynedd a Môn am eu nawdd er mwyn ein galluogi ni i gynnal nifer o’r prosiectau hyn.

Cliciwch isod i weld datblygiad prosiectau sydd ar waith ar hyn o bryd yn ogystal â phrosiectau i ddod:

Prosiectau cyfredol...

Prosiect Elis Sïon Siamas
Prosiect Celf Ty Siamas
Prosiect Pibau, Dolgellau


Pdf Ffurflen Ymweliad Ysgolion / Sefydliadau - Ty Siamas (PDF)

Siop Ty Siamas
Caffe & Bar

Adobe Flash