Dolgellau a'r Cylch

Dolgellau oedd y lle cyntaf i gynnal Gŵyl Werin nôl ym 1952. Roedd hwn yn gyfnod cyffrous ac yna ym 1978 ail sefydlwyd bwrlwm cerddoriaeth gwerin a dawns yn yn y dref yn ystod Gŵyl Werin Geltaidd Dolgellau.

Mae'r dylanwad cerddorol wedi mynd o nerth i nerth yn llwyddiant y Sesiwn Fawr sy'n llwyddo i ddenu miloedd yn flynyddol i Ddolgellau.

Siop Ty Siamas
Caffe & Bar

Adobe Flash