Ymweliadau Grwp

Ydech chi wrthi yn trefnu eich rhaglen ar gyfer y flwyddyn nesaf ?
Angen syniadau ar sut i ddathlu Calan Gaeaf, Yr Hen Galan neu Ddydd Santes Dwynwen ?
Crafu’ch pen yn meddwl am rywbeth gwahanol i’w wneud i ddathlu‘r Nadolig a’r Calan ?
A beth am Wyl Ddewi – wedi cael llond bol ar baratoi Cawl Cennin a Bara Brith a Theisen Gri ? Beth am adael i rhywun arall wneud hynny flwyddyn nesaf?
Beth am ymweld a ni yma yn Nhy Siamas yn Nolgellau ?

Ymeliadau Grwp Cymdeithasau

Fe wnawn deilwra ymweliad ar eich cyfer – ymweliad yn ystod y dydd neu fin nos. Rhaid i’r grwp fod o leiaf 30 o ran nifer - os mai criw bach ydech chi beth am uno efo cangen neu gymdeithas gyfagos ? Gallwn ddarparu ar gyfer hyd at 86 o bobl. Mae tri 'pecyn' ar gael :

A £12 y pen

 • Cyflwyniad a thywysydd
 • Ymweldiad â’r arddangosfa
 • Adloniant neu ddarlith bwrpasol
 • Potes/Cawl blasus, bara a chaws.
 • Paned a chacen.

B £7.50 y pen

 • Cyflwyniad a thywysydd
 • Ymweld â’r arddangosfa
 • Adloniant neu Ddarlith bwrpasol.
 • Paned a chacen.

C £5 y pen

 • Cyflwyniad a thywysydd
 • Ymweld â’r arddangos
 • Paned a chacen

Ffoniwch Ty Siamas heddiw ar 01341 421800 i drefnu ymweliad

Os am wneud diwrnod iawn ohoni cofiwch bod sawl atyniad difyr arall yn Nolgellau a’r cyffiniau – e.e. Arddangosfa’r Crynwyr yn Nhy Meirion sydd ond gam neu ddau o Dy Siamas; mae Archifdy Meirionnnydd yma hefyd ac Abaty Cymmer rhyw filltir i’r Gogledd yn Llanelltyd a Chanolfan Coed y Brenin yn y Ganllwyd. I’r rhai ohonach sy’n hoffi siopa mae yn Nogellau nifer o siopau annibynnol a diddorol !

Siop Ty Siamas
Caffe & Bar

Adobe Flash